RaporlarTedarik Zinciri Yönetimi

Perakende için Yapay Zeka Destekli Tedarik Zinciri

Geçmişte sürekli olarak tedarik zinciri verimliliğini arttırmayı hedefleyen perakendeciler buna karşılık esneklik ve çeviklikten taviz verdiler. Dış dünyadaki bozulmalara karşı hızlı yanıt verme kabiliyetinde oluşan yetersizlik, COVID-19 kriziyle bir anda göze batmaya başladı. Ayrıca yapay zeka sayesinde karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olan tahminleme sürecinin dijitalleşmesi mümkün oldu ve yapay zekanın perakendecilere sağlayabileceği büyük değer ön plana çıktı.

Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için, LLamasoft, günümüzün normal olmayan’ iş ortamında ne yaptıklarını öğrenmek için üst düzey perakende yöneticileriyle küresel bir anket yaptırdı. Sonuçlar ise oldukça aydınlatıcı.

Tedarik Zinciri Yönetimindeki İş Zorlukları

Beklenmedik arz kıtlığından tüketici talebindeki değişikliklere kadar, ankete katılanlar tedarik zincirinin çok sayıda kör noktasını tespit etti. Mevcut tedarik zinciri yönetimi sistemlerinin etkinliği özellikle endişe vericiydi. 10 temel yeteneği desteklemede ne kadar büyük bir sorun yaşadıkları sorulduğunda, perakendecilerin yarısı değerlendirme skalasında bunu minimumda “küçük bir sorun” seviyesinde değerlendirirken aralarından çoğu problemleri “büyük bir sorun” derecesinde sınıflandırdı.

Tedarik Zincirindeki Organizasyonel Engelleyiciler

Ankette perakendecilerden, daha etkili bir tedarik zincirine ulaşmalarını engelleyen dahili engelleri belirlemelerini istedi. “Perakendenin Kazananları” ve “Diğerleri” grupları arasında çok az fikir birliği olsa da bir konuda güçlü bir fikir birliği içindeydiler. O da esneklik pahasına verimliliğe odaklanmanın onları geride tuttuğuydu.

Yapay Zeka ile Dijitalleşmenin Fırsatları

Mevcut zorlukların üstesinden gelmek için yapay zekâ ve makine öğreniminin potansiyel değerini belirlemeleri istendiğinde, “Perakendenin Kazananları” ile “Diğerleri” arasındaki fark daha da belirgindi.

Yüksek performans gösterenler, üretim noktasından müşteri siparişinin yerine getirilmesi noktasına kadar görünürlük isterken, düşük performans gösterenler tedarik zincirleri yönetimini yalnızca envantere sahip oldukları andan itibaren görme eğiliminde. Bu önemli bir ayrımdır; daha önce de söylendiği gibi, “Göremiyorsanız, yönetemezsiniz.”

Kazananlar yalnızca problemlerle başa çıkmakla yetinmezler; problemleri önceden görüp elimine etmek için uçtan uca tedarik zincirini yönetmek istiyorlar ve bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olmak için yapay zeka destekli analizlerden elde edilebilecek iç görüleri istiyorlar.

Sadece küçük bir alıntısını yaptığımız bu perakende raporunu edinmek isterseniz lütfen aşağıdaki bilgi talep formunu doldurunuz.

Uzman görüşü almak istiyorum!  Kurumsal e-posta adresiniz :


  İlgili Makaleler

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Başa dön tuşu   Kurumsal e-posta adresiniz :